ADLINKTH คืออะไร ?

AD ในที่นี้หมายถึง สื่อโฆษณา (Advertising) ข้อมูลข่าวสารสื่อโฆษณาที่โน้มน้าวจูงใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้คล้อยตามสื่อโฆษณาดังกล่าว เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าหรือการบริการของสินค้าที่โฆษณานั้นๆ โดยการโฆษณาจะถูกแบ่งเป็น 2กลุ่ม กลุ่มที่1 คือ สื่อโฆษณาสาธารณะไม่หวังผลกำไร กลุ่มที่ 2 คือ สื่อโฆษณาเพื่อหวังผลรายได้กำไร
LINK ในที่นี้หมายถึง การเชื่อมโยงในข้อมูลไปยังข้อมูลหรือสื่อบนเว็บไซต์
TH ในที่นี้หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการสื่อโฆษณาให้กับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยมุ่งหวังให้คนไทยสะดวกในการเข้าถึงบริการของเราโดยการครอบลิงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้โฆษณา(advertiser) และ ผู้เผยแพร่โฆษณา (Publisher) โดยใช้การบริการของเราเป็นตัวกลางในการสร้างรายได้ โดยทางเราเป็นเป็นกลุ่ม โฆษณาได้ 2 กลุ่ม คือ สื่อโฆษณาสาธารณะ (ไม่หวังผลกำไร) และ สื่อโฆษณาเพื่อหวังผลรายได้กำไร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ....

 

โดยกลุ่มที่ 1 สื่อโฆษณาสาธารณะ(ไม่หวังผลกำไร) มีขั้นตอนต่อไปนี้

คัดลอกURLของเว็บไซต์ที่ต้องการ > นำลิงค์มาวางที่ช่องการให้บริการของเรา > คลิกปุ่มสีเขียวเพื่อดำเนินการครอบลิงค์ > นำลิงค์ดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนในการครอบลิงค์เพื่อไปโฆษณาได้เลย

 

และกลุ่มที่ 2 สื่อโฆษณาสาธารณะเพื่อหวังผลรายได้กำไร มีขั้นตอนต่อไปนี้

สมัครสมาชิก > กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > เข้าใช้งานระบบ > คัดลอกURLของเว็บไซต์ที่ต้องการ > นำลิงค์มาวางที่ช่องการให้บริการของเรา > คลิกปุ่มสีเขียวเพื่อดำเนินการครอบลิงค์ > นำลิงค์ดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพียงเท่านี้ก็สร้างรายได้ให้แก่คุณโดยการคำนวณรายได้จะอยู่ในส่วนการให้บริการของสมาชิก

 

เผยแพร่เมื่อ: 4/9/2017, 15:37