ฉันจะดู สถิติ ลิงค์ของฉันได้อย่างไร ?

เมื่อเราเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ซึ่งได้ครอบลิงค์ไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว เราก็อยากจะทราบถึง ยอดการเข้าชมของลิงค์ของเราที่ไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงรายได้ที่เราได้จากการครอบลิงค์ ใช้ไหมล่ะ !

              ดังนั้น...ทางเว็บไซต์จึงจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวในส่วนของสมาชิกนี้ซึ่งเรียกว่า " สถิติการเข้าชม" ซึ่งตัวสถิติการเข้าชมนี้จะเก็บข้อมูลสถิติไว้ทั้งหมดอย่างละเอียด อาทิ เช่น ยอดการเข้าชมทั้งหมดในลิงค์ที่นำไปครอบไว้ รายได้ทั้งหมดจากการครอบลิงค์ ส่วนแบ่งที่เราได้จากการแนะนำเพื่อน รวมไปถึงการคำนวณค่าเฉลี่ยการเข้าชมต่อการแสดงผล1000ครั้งในแต่ละเดือน    เราสามารถดูสถิติของเราทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้ ดังนี้...
          เมื่อเราเข้าสู่ระบบสมาชิกมาแล้ว หน้าแรกๆ เราจะทำการแบ่งอธิบายเป็นข้อๆไว้ซึ่งจะได้ไม่งงในการทำความเข้าใจ 

 

                           ในรูปภาพจะแสดงตัวอย่างของแผงควบคุมต่างๆของสถิติการเข้าชม ซึ่งมีส่วนประกอบตามหมายเลขดังนี้

           1. เลือกเดือนที่เราจะย้อนไปดูสถิติได้
                                ในส่วนนี้เราออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลแบบรายเดือนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงกว่าแบบวันต่อวันซึ่งมีข้อมูลมากเกินไปจะทำให้ยุ่งยากใน การ                 ตรวจสอบ การเก็บข้อมูล รวมไปถึงการสรุปยอดต่างๆของสมาชิกเอง ซึ่งอาจจะทำให้สมาชิกหลงลืมในการจดจำจากการถือข้อมูลมากเกินไป   เราจึงจัด                       ทำแบบสรุปรายเดือนไว้ให้พร้อมกับข้อมูลไว้แทนในการตรวจสอบข้อมูล

           2. สถิติรวมทั้งหมดทั้งการเข้าชม, รายได้, ค่าแบ่งปันจากผู้แนะนำ, ค่าเฉลี่ย CPM
                                ในส่วนนี้เราได้แบ่งออกเป็น 4หัวข้อแบ่งเป็นสีไว้ตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 
               2.1 การเข้าชมทั้งหมด (สีส้ม)   : ในส่วนนี้เราจะสรุปการเข้าชมทั้งหมดแบบวันต่อวันจาก(วันแรก ของเดือนถึงวันสุดท้ายของเดือน)รวมกันทั้งหมดสรุป                                                                                               ผลออกมาหนึ่งเดือน
               2.2 รายได้รวม(สีฟ้า)                     : ในส่วนนี้เราจะสรุปรายได้ทั้งหมดแบบวันต่อวันเช่นกัน(วันแรกของเดือนถึงวันสุดท้ายของเดือน)รวมกันทั้งหมดสรุป                                                                                                  ผลออกมาหนึ่งเดือน

               2.3 ส่วนแบ่งจากผู้แนะนำ(สีเขียว):จะแบ่ง โบนัส 20% ของรายได้ทั้งหมดของคนที่คุณแนะนำมาใช้บริการครอบลิงค์ของเราจะแบ่งรายได้ให้คุณตลอด                                                                                                ชีพ เป็นอีกวิธีทีช่วยเพิ่มรายได้ให้คุณ

                    2.4 ค่าเฉลี่ย CPM (สีแดง)               : CPM ย่อมาจาก "cost per 1000 impressions"  การแสดงโฆษณาครบ 1,000 ครั้งโดยไม่ได้คำนึงถึงยอดคลิกแต่เป็น                                                                                            ยอดของการแสดงหน้าโฆษณา ซึ่งเราได้กำหนดรายได้นี้ไว้ที่ $1.00 นั่นเอง 

                   3. สถิติกราฟเข้าชมแบบรายวัน 

                                 เราได้ออกแบบเป็นกราฟแบบรายวัน โดยสรุปยอดในหนึ่งเดือน เพื่อง่ายในตรวจสอบความคืบหน้าในแต่ละวันว่ามียอดเข้าชมเท่าไหร่ วันใดบ้าง                                 ที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุด

             4.แสดงสถิติแบบเป็นตัวเลข
                        
อย่างที่เราบอกไว้ในช่วงแรกว่าเราได้ทำการบันทึกข้อมูลของทุกวันและทุกข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1 ถึง ข้อ 3แล้วสรุปผลออกมาเป็นรายการในหนึ่งเดือน

                 และมีส่วนเพิ่มเติมในส่วนสุดท้ายจะเป็น ...
                             รายการ 10 อันดับมาแรง
คือจะนำลิงค์ 10 ลิงค์ของคุณที่มีการเข้าชมเยอะที่สุดมาแสดงอีกวิธีคือ

 

               การแสดงสถิติของลิงค์อย่างละเอียด หรือ การดูสถิติแบบเจาะจง 

 

 

สามารถที่จะดูแบบละเอียดในแต่ละลิงค์ได้เลย ทั้งจำนวนคลิกของลิงค์นี้ ทั้งประเทศที่คลิกเข้า พร้อมกับ ลิงค์มาจากลิงค์ไหนด้วย ละเอียดมากๆ

 

เผยแพร่เมื่อ: 18/8/2017, 4:58